Pěva Čouková a život s Účetním portálem

Novela účetnictví 2016 - 2. díl - Novinky v účetních zásadách

November 30, 2015

02:00 – Rekapitulace minulého dílu
05:00 – Zásady v účetnictví
10:26 – Akruální princip
13:14 – Věrný a poctivý obraz 
15:20 – Nepřetržité trvání účetní jednotky
15:50 – Srovnatelnost 
17:10 – Zákaz kompenzace
19:00 – Správnost, úplnost, průkaznost, srozumitelnost 
22:30 – Zásada opatrnosti
29:55 – Významná informace
31:10 – Členění majetku a závazků

Článek: http://www.ucetni-portal.cz/2-dil-nov...
Novela zákona o účetnictví č. 221/2015 Sb. - http://www.ucetni-portal.cz/novela-za...
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2013/34/EU - http://www.ucetni-portal.cz/smernice-...

Semináře k VELKÉ NOVELE ÚČETNICTVÍ 2016:
7.12.2015 Bohuňovice - http://www.ucetni-portal.cz/font-colo...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App